Работа в BHTC


BHTC обединява международните перспективи на голяма компания с предимствата на средно предприятие. Да бъдете част от BHTC означава сътрудничество с професионалисти, привлекателна заплата, както и добър баланс между професионалния и личния живот. Всяка от нашите локации предлага на своите служители индивидуални обучения, съвместни дейности, както и различни социални придобивки.

#We are 'In Touch With The Future'

Постоянно усъвършенстване

Ние непрекъснато се усъвършенстваме, което води до много световни новости и патентовани решения. Тясното сътрудничество с клиенти, доставчици, университети и други институти гарантира развитието на новите технологии. В допълнение, непрекъснатите подобрения ни осигуряват технологично лидерство. Новите технологии създават нови възможности за работа. Текущите ни продукти съдържат сензори за докосване и близост. Тези технологии се допълват от сензитивна и акустична обратна връзка за по-лесна работа. За нас комфортът включва грациозни и елегантни повърхности, изработени от различни материали.

Експерти - основата на нашия успех

Иновациите са в основата на успешното ни разработване на продукти. Техническата компетентност, креативността и опитът на многобройните ни експерти се смесват помежду си. По този начин сме постигнали водеща позиция като световен производител на панели за контрол на климатичните промени и модули за климатизация на автомобили. Международните екипи формират нашия център на корпоративната ни култура. Нашите служители срещат своите международни колеги в офиса, работят за общите цели и редовно обменят идеи по целия свят чрез видео и телеконференции. Глобалното сътрудничество е ежедневието в BHTC.

Развитие на служители

Нашите служители са нашият двигател и ключ към нашия успех. Взаимодействието на техническата компетентност, креативността, ангажираността и опита на нашите експерти създават иновациите, които са в основата на нашето успешно развитие. С доверието в уменията и свободата за творчество ние създаваме новаторска среда. С нас всеки служител може и трябва да поеме отговорност за своите задачи, да може да допринася и да се развива постоянно. Ето защо, ние създадохме многобройни възможности за обучение и развитие на нашите служители, както в професионалeн, така и в личен план.